Kalan Bilet Sayısı: 0
Gün
Saat
Dakika
Saniye

BİLET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu sayfaya erişiminiz ve bu sayfayı kullanımınız ve bu sayfa üzerinden yaptığınız tüm bilet satın alımlarınız aşağıdaki hüküm ve koşullara ve yürürlükteki tüm yasalara tabidir. Bu hüküm ve koşullar herhangi bir zamanda önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

 1. TARAFLAR

Bu anlaşma;

 • SATICI: WORLDEF GLOBAL ORGANİZASYON A.Ş.

Adres : Armağanevler Mah. Dere Sokak Worldef Plaza No:42/1 Ümraniye/İstanbul

 • ALICI: ŞİRKET

Ad/Soyad, varsa unvan, adres, telefon ve e-posta bilgileri

Satış formunu doldururken verdiğiniz bilgiler kadar doğru kabul edilir.

WORLDEF ve ŞİRKET , bu Sözleşmede duruma göre topluca ” Taraflar ” veya ayrı ayrı ” Taraf ” olarak anılacaktır.

 1. SÖZLEŞME KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ŞİRKET’in https://worldef.com/london/ adresinden World ECommerce Forum London (“Forum”) isimli etkinlikte elektronik ortamda siparişini verdiği biletli katılımcı hizmetinin satın alınmasıdır. WORLDEF tarafından 25-28 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenen ilgili usul ve esaslara ilişkin yönetmelik. ŞİRKET , Dünya E-ticaret Forumu’nun Biletli Katılımcısı olduğundan, tüm çalışmaların buna göre düzenlenmesi taraflarca kabul edilmiştir.

 1. SÖZLEŞME TARİHİ
  • Sözleşme tarihi, siparişin şirket tarafından verildiği tarih olan sipariş tarihidir.
 1. SÖZLEŞME HİZMET BİLGİLERİ
  • Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, kapsamı) WORLDEF web sitesinde yayınlanmaktadır. Kampanya WORLDEF tarafından düzenleniyorsa ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
  • Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir süre için açıklanan fiyatlar, belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.
 1. GENEL HÜKÜMLER
  • ŞİRKET , sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatı ile ilgili ön bilgileri WORLDEF internet sitesinde okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. çevre. arasında ŞİRKET ; Ön Bilgileri elektronik ortamda teyit ederek, vereceği adresi edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. WORLDEF için FİRMA mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce, sipariş edilen ürünlerin temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak sunar.
  • ŞİRKET , kendisine verilen hizmetle ilgili tüm hakları kullanabilir ancak tüm haklarını kullanmakla yükümlü değildir.
  • Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. ŞİRKET’in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 15 (g) uyarınca satın almış olduğunuz biletler ile ilgili cayma hakkı bulunmamaktadır. Etkinliğin iptali dışında satılan biletler, satış sonrasında mücbir sebepler de dahil olmak üzere hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez veya iade edilmez.
  • Tarihi değişen etkinliğe ŞİRKET’in katılmasının mümkün olmadığı durumlarda WORLDEF , ücreti ŞİRKET’e iade etmeyecektir.
  • Etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda WORLDEF , geri ödeme koşullarına bazı sınırlamalar getirme ve programda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Geri ödemelerle ilgili olarak WORLDEF tarafından belirlenen son tarihlere ve diğer talimatlara uymak sizin sorumluluğunuzdadır.
  • Biletler ve/veya bilet satın alma hüküm ve koşulları, etkinliğin gerçekleşeceği mekanın ve WORLDEF’in belirlenen ve duyurulan kurallarına göre düzenlenir. Bu Kural ve Düzenlemelerden herhangi birinin ihlali veya hasara, rahatsızlığa veya yaralanmaya neden olabilecek kabul edilemez herhangi bir davranış (kamu güvenliği veya Covid 19’un yayılmasıyla mücadele tedbirlerine uyulmaması dahil olmak üzere) diskalifiye edilecektir. ŞİRKET ve mekandan satın aldığı bilet veya DÜNYAEF . etkinlik kapsamında etkinliğe dahil olacak misafirleri çıkarma yetkisi verir ve bu durumda ŞİRKET’ten para iadesi alma hakkınız bulunmamaktadır. Bu durumda Taraflar, WORLDEF’in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını ve WORLDEF’in bilet bedeli dahil herhangi bir ödeme yükümlülüğünün olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  • Katılımcıların güvenliğini sağlamak için etkinliğin gerçekleşeceği mekanda zaman zaman güvenlik çağrısı yapılabilir.
  • WORLDEF , kişisel bilgileri olmayan müşterilere güvenlik nedeniyle veya başka nedenlerle bilet satmayı reddetme hakkını saklı tutar. Çünkü etkinlik mekanına girecek kişilerin kimlik bilgilerinin etkinlik organizatöründe bulunması güvenliğin sağlanması için WORLDEF için gerekli bir bilgi olabilir.
 1. WORLDEF’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • WORLDEF , ŞİRKET’in Forum’un Biletleme Katılımcısı hizmetini satın alması karşılığında Şirkete “Kurumsal Bilet Hakkı” sağlayacaktır.
  • DÜNYAEF işbu sözleşme konusu hizmeti eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak, varsa işin gerektirdiği bilgi ve belgelerle, standartlara uygun, işbu sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder. yasal düzenlemelerde her türlü kusurdan ari, doğruluk ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde işi yapmayı, korumayı ve yükseltmeyi, işin yapılması sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. dikkatli ve öngörülü.
  • WORLDEF çeşitli nedenlerle etkinlikleri iptal edebilir veya tarihlerini değiştirebilir. Bu durumda WORLDEF uygulanacak prosedürü belirler ve duyurur. İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği ve tarihi değişen bir etkinliğin yeni tarih ve saatinin öğrenilmesi ŞİRKET’in sorumluluğundadır.
  • WORLDEF’in sitedeki kayıt formunda belirttiği veya daha sonra güncelleyebileceği ŞİRKET tarafından mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve sair yollarla belirtilen adres, e-posta adresi, sabit ve cep telefonu hatları ve diğer iletişim bilgileri, bildirim ve diğer amaçlarla ŞİRKET’e ulaşma hakkı. ŞİRKET bu sözleşmeyi kabul etmekle WORLDEF’in yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.
  • WORLDEF’in web sitesi üzerinden, WORLDEF’in kontrolünde olmayan ve/veya diğer üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği diğer web sitelerine ve/veya diğer içeriklere bağlantılar verilebilir. Bu linkler ŞİRKET’e yönlendirmeyi kolaylaştırmak amacıyla konulmuştur ve herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklemez ve link verilen internet sitesinde yer alan bilgiler için herhangi bir garanti teşkil etmez.
 1. ŞİRKETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • ŞİRKET , WORLDEF Biletli Katılımcısı olduğunu ve tanıtımların bu sıfatla yapıldığını kabul ve beyan eder.
  • Bilet Katılımcısı sıfatıyla ŞİRKET’in üstlendiği işin ifası ile ilgili olarak üçüncü kişilerle yaptığı veya yapacağı sözleşmelerden doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan ŞİRKET sorumludur.
  • ŞİRKET’in tanıtım faaliyetleri yapmak istemesi durumunda bunlara ilişkin tüm mali ve idari sorumluluk kendisine aittir.
  • bu ŞİRKET , internet sitesinde yer alan sipariş formunu doldururken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin WORLDEF dürüsttür ve tüm zararları tazmin edecektir. WORLDEF , ilk bildirimde bu bilgilerin yanlışlığından zarar görebilir. WORLDEF , derhal, nakit ve tam olarak.
  • ŞİRKET , WORLDEF internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ve münhasıran WORLDEF’i bağlayacaktır.
  • ŞİRKET , WORLDEF’in internet sitesini kamu düzenini bozacak, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, hukuka aykırı bir amaçla, başkalarının maddi ve manevi haklarını ihlal edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca üye başkalarının hizmetleri kullanmasını engelleyen veya zorlaştıran faaliyetlerde (spam, virüs, truva atı vb.) yer alamaz.
  • Bu sözleşmede sayılan maddelerden bir veya birkaçını ihlal eden ŞİRKET , bu ihlalden şahsen ve cezai olarak sorumlu olup, WORLDEF’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Dahası; WORLDEF , bu ihlal nedeniyle olayın hukuka intikal etmesi halinde, işbu sözleşmeye uyulmaması nedeniyle ŞİRKET’ten tazminat talep etme hakkını saklı tutar.
 1. KONTRAT ÜCRETİ
  • Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş ile birlikte müşteriye gönderilen faturada yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenen faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. ŞİRKET çalıştığı bankaya karşı sorumludur. ŞİRKET ile kart sahibi banka arasında imzalanan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ŞİRKET arasındaki sözleşme ile belirlenir. ŞİRKET ayrıca banka tarafından gönderilen banka ekstresinden taksit ve ödeme adedini takip edebilir.
 1. SÖZLEŞMENİN DEVRİ, GİZLİLİK, DEĞİŞİKLİK
  • Her iki Taraf ve/veya çalışanlarından herhangi biri vb. Bu sözleşmenin ifası sırasında veya herhangi bir şekilde elde edilen her türlü bilgi ve belge, gizli olduğu beyan edilsin veya edilmesin, “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. Her iki Tarafın kendisi ve/veya herhangi bir çalışan vb. kendisi tarafından öğrenilen Gizli Bilgileri, talep edilmedikçe, kendi gizli bilgilerinin korunmasına ve aynı gizlilik seviyesinde tutmaya aynı özeni göstererek başka bir amaçla kullanmayacaktır. Başkasının yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde veya hiçbir şekilde ifşa edemez, yayınlayamaz, ilan edemez, kamuya açıklayamaz veya paylaşamaz, veremez, devredemez, üçüncü kişilerin kullanmasına izin veremez, kullanamaz veya kendi yararına kullanamaz. Taraf, yasal olarak yetkili makamlar tarafından. veya herhangi bir şekilde kullanamaz/kullanamaz. Taraflardan her biri, bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi veya diğer Tarafın talebi üzerine, sahip olduğu tüm Gizli Bilgileri kopyalarıyla birlikte iade etmeyi veya imha etmeyi yazılı olarak kabul eder.
  • Her iki Taraf ve/veya çalışanlarından herhangi biri vb. Bu gizlilik yükümlülükleri, işbu sözleşme feshedilse veya Tarafın çalışanlarından biri Taraflarından ayrılsa dahi süresiz olarak devam edecektir.
  • Her iki Taraf ve tüm çalışanları vb. işbu sözleşme kapsamında diğer Tarafça kendilerine verilen bilgilerin banka ve müşteri sırrı niteliğinde olduğunu ve Bankacılık Kanunu uyarınca yasak olduğunu bildiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu bilgileri kanunen açıkça yetkilendirilmemiş ve yaptırımlara tabi mercilere açıklamayı taahhüt eder.
  • Gizlilik yükümlülüklerine uyulmaması veya ihlal edilmesi nedeniyle diğer Tarafın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayacağı zararlardan her iki Taraf, Taraf ve/veya herhangi bir çalışan vb. sorumlu olacaktır. bunlarla sınırlı olmamak üzere sorumludur. Taraf ve/veya çalışanları vb., eylemleri nedeniyle zarara uğrayan diğer Tarafın zararın tamamını üstlendiğini ve bu zararı ilk yazılı talebi üzerine derhal Şirket’e nakden ve eksiksiz olarak ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. .
  • Taraflar ayrıca; Diğer Taraf ve/veya müşterileri ve/veya diğer Tarafın iştirak ettiği şirketler hakkında edindiği veya öğrendiği tüm bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu sırları açıklamamakla yükümlü olduğunu gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder. .
  • İki taraf da; Gizlilik yükümlülüğüne uyulmaması veya söz konusu yükümlülüğün ihlali nedeniyle diğer Tarafın ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararların Sözleşme bedeli ile sınırlı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder ve ödemeyi taahhüt eder. tüm zararları Müşteri’nin ilk yazılı talebi üzerine nakden ve peşin olarak karşı Tarafa öder.
  • Bu Sözleşme ŞİRKET tarafından herhangi bir kişi, kuruluş veya başka bir şirkete satılamaz veya devredilemez. ŞİRKET, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini bizzat yerine getirmekle yükümlüdür.
  • Tarafların işbu Sözleşme konusu nedeniyle birbirlerinden edindikleri proje, resim, kitap, kitapçık, Forum eğitimleri, ticari sırlar ve belgelere ilişkin her türlü bilgi Gizli Bilgi olarak kabul edilecektir. Bu bilgiler, Sözleşme’nin kapsam ve amacı dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi ile paylaşılmayacaktır.
  • WORLDEF bu sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. WORLDEF’in sözleşmede yaptığı değişikliklerin, söz konusu değişikliği FİRMA’ya bildirdiği tarihten itibaren 1 (bir) gün içinde ŞİRKET’in aksine bir talebi olduğunu iddia edememesi halinde geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Taraflar, sözleşme konusu iş ve işlemlerde hukuken kamu düzenini bozar, siyaset, etnik köken, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yapar, genel ahlak ve görgü kurallarını ihlal eder, zararlı ve kötü alışkanlıkları teşvik eder. onu kullanamazlar.
 1. VARSAYILAN DURUM VE HUKUKİ SONUÇLARI
  • ŞİRKET , kart sahibi banka ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve ödeme işlemlerinin kredi kartı ile yapılması halinde temerrüt halinde bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. . Bu durumda ilgili banka yasal işlem başlatabilir; doğacak masraf ve vekalet ücretlerini talep edebilir. ŞİRKET ve her ne suretle olursa olsun, ŞİRKET’in borcu nedeniyle temerrüde düşmesi halinde, ŞİRKET’in uğradığı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. WORLDEF borcun gecikmeli ifasından dolayı.
 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ
  • Taraflar bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmezlerse, ihlali açıklayan yazılı bir bildirimde bulunacaklar ve ihlalin derhal giderilmesi gerekiyor. İhlalin sözleşmenin uygulanmasını engelleyecek bir durum oluşturması ve giderilmemesi halinde, hakları ihlal edilen taraf sözleşmeyi feshedebilir.
  • Sözleşmenin feshi durumunda Forum’un başka bir katılımcısı ile anlaşma yapılacaktır.
  • Sözleşmenin WORLDEF tarafından haklı sebeplerle feshedilmesi durumunda, ŞİRKET sözleşme bedelinin yarısını ödemekle yükümlü olacak ve WORLDEF’in katılımcı bulamaması durumunda kar zarar talep edebilecektir.
  • ŞİRKET , Biletli Katılım Hakkının ödenmesinden sonra Sözleşme’yi feshederse, ödenen tutarın iade edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. FARK ETME
  • İşbu Sözleşme’de yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli bildirim ve bildirimlerin yapılabilmesi için taraflar, işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen adresleri yasal ikametgah adresi olarak belirlemişlerdir. Taraflar, adres değişikliklerini noter aracılığıyla karşı tarafa derhal bildirmedikleri takdirde, işbu Sözleşme’de yer alan adreslere yapılacak tebligat ve tebligatlar, geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır, Tebligat Kanunu’nun 21. İcra ve İflas Kanununun 21 inci maddesi ile kabul ve taahhüt ederler.
  • Taraflar arasındaki her türlü tebligat taahhütlü mektup, telefaks veya noter aracılığıyla yapılacaktır. Telefaks ile tebligat yapılması halinde taahhütlü mektupla teyit yapılacak ve teyit tarihi tebligat tarihi olarak sayılacaktır.
 1. TARTIŞMALI KARAR
  • İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilaf Türk Hukukuna tabi olup, münhasıran Türkiye’deki İstanbul (Çağlayan Adliyesi) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 1. BÖLÜNEBİLİRLİK
  • Bu sözleşmenin bazı maddelerinin geçerli sayılması durumunda, geçersiz hükümlerin kaldırılması bu sözleşmede ifade edilen asıl amaca aykırı olmadığı sürece diğer maddeler yürürlükte kalacaktır.
 1. YÜRÜRLÜK

Ne zaman ŞİRKET , Site üzerinden verilen siparişin ödemesini yaptığında, işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. WORLDEF , işbu sözleşmenin ilgili kuruluş tarafından okunup kabul edildiğinin teyidini almak için gerekli yazılım düzenlemelerini yapmakla yükümlüdür. ŞİRKET siparişin yerine getirilmesinden önce.

Open chat
Scan the code
Welcome to WORLDEF.
How can I help you?